16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

Kategori / Category

Sağlık

Yer / Location

Antalya

Tarih / Date

21 Mayıs 2014 - 25 Mayıs 2014

Etkinlik Merkezi / Venue

Kaya Palazzo Hotel

Organizatör

GENX Kongre Organizasyon

Davet / Welcome Letter

Değerli Meslektaşlarımız,

16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Antalya / Belek’ de, Kaya Palazzo Otel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Bu yıl da yurt içi ve yurt dışından değerli bilim insanlarının katılımıyla birlikte Ülkemizin önemli sağlık sorunları olan “Hipertansiyon” ve “Böbrek Hastalıkları” alanlarında önerileriniz doğrultusunda oluşturulan, bu hastalıklara dair bilgilerimizi güncelleyerek paylaşmamızı sağlayacak ve olgu sunumlarıyla desteklenecek bir bilimsel program hazırlanmaktadır. Bildirileriniz juriler tarafından değerlendirilerek ödüllendirilmeye devam edilecektir. Ayrıca geçen yıl hayata geçirilen, belli sayıda bildiri sahibi genç meslektaşımıza Derneğimiz tarafından kayıt, konaklama ve ulaşım desteği verilmesi uygulamasına da devam edilmesi planlanmaktadır.  

Türk Tabipleri Birliği tarafından kredilendirilecek olan Kongremizin her yıl olduğu gibi bu yıl da ilginizi çekeceğini ve katılımınızla birlikte yararlı ve güzel geçeceği umudunu taşıyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk
Kongre Başkanı  

Prof. Dr. Şule Şengül
Kongre Sekreteri

---

ANA KONULAR
HİPERTANSİYON
Hipertansiyonun Tanımı ve Sınıflaması
Dünyada ve Türkiye’de Hipertansiyon Epidemiyolojisi
Hipertansiyon Patogenezi
Doğru Kan Basıncı Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Hipertansiyonda Genetik Faktörler
Hipertansiyon ve Böbrek
Hipertansiyon ve Diyabet
Hipertansiyon ve Kalp
Hipertansiyon ve Gebelik
Tuz-Kanbasıncı-Kardiyovasküler Olay İlişkisi
Hipertansiyonda Endotelin Rolü
Hipertansiyon ve Metabolik Sendrom
Hipertansiyon ve Sempatik Sinir Sistemi
Hipertansiyon ve Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi
Kan Basıncı Değişkenliği
Hipertansif Aciller
Sekonder Hipertansiyon
Renovasküler Hipertansiyon
Dirençli Hipertansiyon
Özel Hasta Gruplarında Hipertansiyon
Hipertansiyon Tedavisine Genel Yaklaşımlar
Hipertansiyon Tedavisinde İlaç Kombinasyonları
Hipertansiyon Tedavisinde Büyük Klinik Çalışmalar
Yaşlılarda Hipertansiyon
Akut İnme ve Hipertansiyon Tedavisi
Hipertansiyon Tedavisinde Yeni İlaçlar
Antihipertansif Tedavi ve Kardiyorenal Koruma
Hipertansiyon Tedavisinde Yenilikler
Hipertansiyon Literatüründeki Değişiklikler

KLİNİK NEFROLOJİ
Renal Fonksiyon Bozukluğunun Saptanması
Glomerüler Filtrasyon Hızı Tahmin Yöntemleri
Akut Böbrek Yetersizliği : Tanım, Etiyopatogenez ve Tedavi
Akut Böbrek Hasarı:Yeni Belirleyiciler
Akut Böbrek Hasarı: Risk Değerlendirilmesi ve Azaltımı
Primer Glomerülopatiler:Tanı ve Tedavi
Sistemik Hastalıklar ve Böbrek
Böbrek Hastalıklarında İlaç Kullanımı
Kronik Böbrek Hastalığına Yaklaşım:Tanı ve Tedavide Sorunlar
Kronik Böbrek Hastalığından Korunma Yaklaşımları
Kronik Böbrek Hastalığında Progresyonun Önlenmesi
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Anemi ve Tedavisi
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kalsiyum ve Fosfor Dengesi
Asit Baz Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Kronik Böbrek Hastalığında Kardiyovasküler Sorunlar
Kronik Böbrek Hastalığında Hipertansiyon Mekanizmaları
Böbrek Yetmezlikli Hastanın Renal Replasman Tedavisine Hazırlanması
Kalıtsal Böbrek Hastalıkları
Diyabetik Nefropati: Tanı ve Tedavisi
Onkonefroloji
Yaşlanan Böbrek
Kardiyorenal Sendrom
Hepatorenal Sendrom
Mikroalbuminürinin Saptanmasının Klinik Önemi
Nefroloji Literatürü: Güncelleme
İmmünsupressif Tedavi Almakta Olan Böbrek Hastasının İzlemi

DİYALİZ VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU
Renal Replasman Tedavileri:Kime, Hangisi ve Ne Zaman?
Yavaş Sürekli Diyaliz Tedavileri
Periton Diyalizinde Yenilikler
Hemodiyalizde Yenilikler
Diyaliz Hastalarında Kardiyovasküler Problemler
Üremik Kemik Hastalığına Güncel Yaklaşım
Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi
Diyaliz Hastasında Kan Şekeri Regülasyonu
Diyaliz Hastasında Beslenme Sorunları
Eritropoezi Uyarıcı Yeni Ajanlar
Diyaliz Hastalarının Transplantasyon İçin Değerlendirilmesi
Transplantasyon İçin Alıcı ve Verici Adaylarının Değerlendirilmesi
Ulusal Organ Paylaşımı ve Koordinasyon Sistemi
Erken ve Geç Dönemde Greft Disfonksiyonu Nedenleri
Transplantasyon İmmunsupresyonunda Yenilikler
Primer Böbrek Hastalığı ve Böbrek Transplantasyonu
Transplantasyon Hastalarında Kardiyovasküler Koruma
Transplantasyon Hastası ve Hipertansiyon
Transplantasyon Literatüründe Yenilikler

İletişim / Contact

hipertansiyon@genx.com.tr

Web

http://www.hipertansiyonkongresi2014.org/

Eklenme: 2014/05/19 | Görüntülenme: 1705
...
Abone olun, emailinizi onaylayın ve yeni etkinlikleri emailinizden takip edin!
Abone Olmak İstiyorum!
Editor
radyo dinle aşı takvimi podcast multimedia blog para kazan google seçim sonucu 2011 kongre duyuruları müzik dinle